ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Αιγυπτιακό πόδι

Αιγυπτιακό πόδι

Θεωρείται ο επικρατέστερος τύπος πέλματος διεθνώς. Σε αυτόν υπάρχει μια φθίνουσα διάταξη στο μέγεθος των δακτύλων. Περίπου το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει τη συγκεκριμένη μορφή άκρου ποδός. Περισσότερα... Read More
Ρωμαϊκό πόδι

Ρωμαϊκό πόδι

Θεωρείται ο δεύτερος σε σειρά συχνότητας τύπος πέλματος. Σε αυτόν τα τρία πρώτα δάκτυλα του ποδός είναι ισομήκη. Περίπου 20-25% του πληθυσμού έχει τη συγκεκριμένη μορφή άκρου ποδός. Περισσότερα... Read More
Ελληνικό πόδι

Ελληνικό πόδι

Σε αυτόν το δεύτερο δάκτυλο είναι μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα. Υποστηρίζεται ότι 5-10% του παγκόσμιου πληθυσμού φέρει το συγκεκριμένο τύπο. Παρατηρήθηκε στον ελλαδικό χώρο καθώς Περισσότερα... Read More
Κελτικό πόδι

Κελτικό πόδι

Αποτελεί παραλλαγή του ελληνικού ποδός. Ίσως να αποτελεί τη μίξη διαφόρων επιμέρους τύπου πελμάτων. Δεν είναι γνωστή η ποσοστιαία κατανομή του στον πληθυσμό. Περισσότερα... Read More
Γερμανικό πόδι

Γερμανικό πόδι

Δεν είναι γνωστή η ετυμολογία. Πιθανώς παρατηρήθηκες σε γερμανικά φύλα. Δεν είναι γνωστή η παγκόσμια κατανομή. Ελπίζουμε πως αυτός ο ιστότοπος θα δώσει μελλοντικά κάποια απάντηση. Περισσότερα... Read More
Άγνωστος τύπος πέλματος

Άγνωστος τύπος πέλματος

Πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι τύποι πέλματος οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί. Κάνοντας αυτή την επιλογή μπορείτε να ανεβάσετε μια φωτογραφία του ποδιού σας ή να επιλέξετε διαφορετικό τύπο στο ένα και στο άλλο πόδι. Περισσότερα... Read More
  • 1