Το Foot Root είναι μια διαδικτυακή προσπάθεια χαρτογράφησης της παγκόσμιας κατανομής των διαφόρων τύπων πέλματος.  Συμμετέχετε κάνοντας απλά ένα κλικ στην κατάλληλη εικόνα όπου πιστεύεται ότι ανήκει η μορφή του πέλματός σας.

  Η μορφή του άκρου ποδός είναι ένα απολύτως κληρονομούμενο γνώρισμα. Έτσι, καθένας από εμάς φέρει τη μορφολογία του άκρου ποδός των γονέων του, των παππούδων του και κατά συνέπεια των προγόνων του.

  Διαμορφώνοντας την παγκόσμια κατανομή του άκρου ποδός θα αντλήσουμε πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από:

ανθρωπολόγους

ιστορικούς

άλλους επιστήμονες

  Στην Τέχνη η μορφή του άκρου ποδός κατατάσσεται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

το Αιγυπτιακό,

το Ελληνικό και

το Ρωμαϊκό πόδι.

Περιγράφονται ακόμη και κάποιοι άλλοι τύποι πέλματος, όπως το γερμανικό και το κελτικό πόδι, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες μορφές που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

  Αυτός ο ιστότοπος έχει σκοπό τη διερεύνηση της παγκόσμιας κατανομής των διαφόρων τύπων πέλματος καθώς επίσης και την ανίχνευση οιασδήποτε υπεροχής κάποιου τύπου πέλματος σε συγκεκριμένες εθνότητες.  
Επιπρόσθετα, ο ιστότοπος αυτός αποσκοπεί στην αναγνώριση ιδιαίτερων πτυχών της ιστορίας και της παγκόσμιας μετανάστευσης διαμέσου των αιώνων, στη βάση του γνωρίσματος της μορφής του άκρου ποδός. Η εξακρίβωση άλλων τύπων πέλματος είναι μεταξύ των στόχων αυτής της έρευνας.

  Μια στιγμιαία εικόνα της παγκόσμιας κατανομής του τύπου του ποδιού σας θα προβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.